Milliardstøtte til tysk etablering af landstrøm

Milliardstøtte til tysk etablering af landstrøm
Colorlines færger i Kiel kan allered en tappe landstrøm. Milliard-støtte skal sikre anlæg i andre tyske havne.

Torsdag 17. oktober 2019 kl: 10:05


Den tyske regering ha indgået en aftale med en række nordtyske delstater om massiv støtte til etablering af landstrømsanlæg fra 2021-2023. Regeringen budgetterer med at støtte den grønne investering med 140 mio. euro. Dertil kommer støtte fra de enkelte delstater.

Landstrøm kan reducere udledningen af giftige stoffer fra skibe i havn markant og medvirke til at reducere klimabelastningen og lokale støjgener. Men grøn landstrøm kan ikke konkurrere med prisen for at producere el fra skibenes egne motorer.

Samtidig er etableringsomkostningerne høje - ikke mindst fordi elnettet skal udbygges for at kunne servicere skibene med tilstrækkelige mængder strøm.

Det er ræsonnementet bag den aftale om støtte til etablering af landstrømsanlæg i tyske havne på 140 mio. euro - ca. 1 mia. kr - som den tyske regering har indgået med en række delstater. Af aftalen - et memorandum of understanding - fremgår, at de enkelte delstater også skal bevilge støtte til etableringerne.

“Med disse tiltag yder vi et væsentligt bidrag til renere luft og en reduktion af CO2 og støj i havnebyder langs Nordsøen og Østersøen,” sagde Peter Altmeier, der er økonomi og energiminister i Tyskland ved underskrivelsen.
Det fremgår af aftalen, at den tyske regering nu vil arbejdere for EU-initiativer på området.

De afsatte midler fra den tyske regering på 140 mio. euro skal støtte etablering af landstrømsanlæg fra 2021 til 2023.

Havnene i Hamborg, Kiel og Rostock er allerede godt i gang med planlægningen. Kiel indviede allerede i maj i år et landstrømsanlæg, der nu forsyner Color Lines store færger, der lægger til ved Norges kajen med strøm. Anlægget er en del af Kiels “Blue Port” koncept, der også indeholder etablering af landstrømsanlæg ved Sveriges terminalen og ved havnens kommende krydstogtterminal.

Kilde: World Maritime News


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark