EU-flertal:Skibsfarten skal købe CO2-kvoter

EU-flertal:Skibsfarten skal købe CO2-kvoter

Torsdag 17. september 2020 kl: 09:05


Der skal stilles langt skrappere grønne krav til skibsfarten. Det mener et stort flertal i EU Parlamentet, der vil inddrage skibsfarten i EU´s ETS-kvotesystem for CO2, kræve reduktion af udledningen på mindst 40 pct. i 2030 og oprette en havfond.

Skibsfarten har hidtil været undtaget fra at deltage i EU´s ETS-kvotesystem, men det skal være slut nu for skibe med en bruttotonnage på 5.000 og derover, besluttede et stort flertal i EU Parlamentet onsdag, der dermed tilsluttede sig EU Kommissionens forslag, men også gik et skridt videre.

Ud over at deltage i CO2-kvotesystemet mener parlamentet også, at rederierne skal reducere deres gennemsnitlige årlige CO2-udledninger pr. transporteret enhed for alle deres skibe med mindst 40 % inden 2030.

I forbindelse med godkendelsen af EU Kommissionens forslag til en revision af overvågnings- og rapporteringssystemet - også kaldet MRV-forordningen - anmodede Parlamentet EU Kommissionen om at undersøge den samlede miljømæssige integritet af de foranstaltninger, der er besluttet af IMO, herunder målene i Parisaftalen.

Flertallet i Parlamentet mener nemlig ikke, at IMO har gjort tilstrækkelige fremskridt i forhold til at nå en ambitiøs global aftale for reduktion af drivhusgasserne.

Ordføreren på området, De Grønnes Jutta Paulus, var godt tilfreds med resultatet:
"Vi sender i dag et stærkt signal i overensstemmelse med Europas grønne aftale og klimaundtagelsestilstanden: Overvågning og rapportering af CO2-emissioner er vigtig, men statistikker alene reducerer ikke et enkelt gram drivhusgas! Derfor går vi videre end Kommissionens forslag og kræver skrappere foranstaltninger for at reducere emissioner fra søfart.”

Lovgivningspakken fra EU Parlamentet indeholder også forslag om etablering af en havfond, der skal finansieres med penge fra ETS-systemet og sendes tilbage som støtte til initiativer, som skal gøre skibene mere energieffektive og støtte investeringer i innovative teknologier og infrastruktur, såsom alternative brændstoffer og grønne havne.

20% af fondens indtægter bør anvendes til at bidrage til at beskytte, genoprette og effektivt forvalte havets økosystemer, der påvirkes negativt af den globale opvarmning.

Nu går forhandlingerne med medlemsstaterne om den endelige udformning af lovgivningen i gang.

Beslutningen om at indlemme skibsfarten i EU´s CO2-kvotehandelssystem, ETS, sker på trods af modstand fra FN´s søfartsorganisation, IMO, og flere landes rederiforeninger bl.a. Danske Rederier.

Kilde: Europa-Parlamentet


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark