Grønne millioner til kommunale færger

Grønne millioner til kommunale færger
Arkivfoto.

Torsdag 29. april 2021 kl: 13:10


Med en politisk aftale afsætter regeringen og dens støttepartier nu 200 millioner til en grøn omstilling af de kommunale færger. Danske Rederier ser aftalen som et skridt i den rigtige retning, fordi fremtidens færger skal være grønne.

Den ny pulje skal tildeles ud fra et princip om teknologineutralitet, så de enkelte færger selv kan vælge, om de vil forsøge sig med batterier eller nye brændstoffer.

”Der er ikke en ’one size fits all’ for dansk færgefart. De danske færgeruter har hver deres unikke forhold som sejltid, antallet af daglige overfarter, tiden i havn og størrelse på færgen, der alt sammen er med til at afgøre, hvordan netop den rute bedst omstilles til at udlede mindre CO2. Derfor er det positivt, at de kommunale færger nu får mulighed for at søge penge til de projekter, der giver bedst mening for dem,” siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier.

Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark pegede i sin rapport til regeringen netop på de kommunale og offentligt udbudte færgeruter som et vigtigt redskab i den grønne omstilling. Erfaring viser nemlig, at omstilling til andre drivmidler kan medføre ”børnesygdomme”.

”Vi er glade for, at regeringen har lyttet til de anbefalinger, vi kom med gennem klimapartnerskabet. Det er vigtigt for os at få erfaringer med både batteridrift som på El-færgen Ellen, men også erfaring med omstilling til forskellige grønne brændstoffer som for eksempel brint de steder, hvor batteridrift ikke er en mulighed,” siger Jacob K. Clasen.

Ud over puljen til de kommunale færger afsættes der også midler til en analyse af en grøn omstilling af hurtigfærgerne med særligt fokus på Kattegatfærgerne, som ikke kan sejle på el på grund af teknologiske barrierer.

Kilde: Danske Rederier.


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark