EU letter meldeformaliteter for skibe

EU letter meldeformaliteter for skibe

Fredag 8. februar 2019 kl: 13:59


På et trepartsmøde i dag, den 8. februar, nåede Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og det rumænske formandskab på vegne af Ministerrådet til enighed om en ny forordning, der letter meldeformaliteter for skibe, der anløber havne i EU.

”Vi er rigtig glade for udfaldet af torsdagens forhandlinger. I dag møder skibene et sandt kludetæppe af krav til data, formater og systemer, når de anløber havnene. Det her er et område, hvor harmonisering i den grad giver mening, og det har vi fået med aftalen.”, siger Jacob K. Clasen, Direktør i Danske Rederier.

Den nye aftale kaldet ’European Maritime Single Window Environment’, skal erstatte det eksisterende direktiv om skibes meldepligt ved anløb af EU-havn. Det gennemføres nu ved at sammenkæde de eksisterende Maritime Single Windows på en koordineret og harmoniseret måde.

Udover større harmonisering af brugerfladen vil forordningen også forbedre mulighederne for at genbruge og dele data. Med aftalen strømlines såvel datakrav, dataformater samt måden at indrapportere på. Det vil lette de administrative byrder for skibene og øge søtransportens konkurrenceevne i Europa, i forhold til andre transportformer og gavne den generelle økonomi.

Forordningen tilskynder desuden til digitalisering, udvikling af nye teknologier og anvendelse af ”reporting-once-principle”, så allerede indberettede data kan genbruges ved efterfølgende havneanløb inden for Europa

Torsdagens beslutning skal nu forelægges medlemslandenes repræsentanter i Rådet for godkendelse. Herefter skal teksten gennemgås og justeres både juridisk og sprogligt, før en endelig vedtagelse i Parlamentet og Rådet kan finde sted.

Kilde: Danske Rederier


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark