Afledte effekter rammer hårdest

Afledte effekter rammer hårdest
Stålværket i Mariopol var et af verdens største. Problemerne med at skaffe stål er begyndt.

Mandag 9. maj 2022 kl: 13:19


Det er først og fremmest de afledte effekter af sanktionerne mod Rusland og krigen i Ukraine, der rammer danske maritime virksomheder. Det viser en undersøgelse, som Danske Maritime har fået foretaget blandt sine medlemmer. Manglende leverancer af råvarer forsinker produktion og øger omkostninger.

I forhold til den direkte eller indirekte handel med Rusland eller Ukraine er danske maritime virksomheder ikke særligt udsatte på grund af krigen, da omfanget er begrænset, viser Danske Maritimes undersøgelse.

Halvdelen af virksomhederne svarer, at de slet ikke har omsætning relateret til de to lande, mens hovedparten af de resterende har et forretningsomfang, der svarer til mellem 1 og 10 pct. af deres omsætning.

Blandt de virksomheder i undersøgelsen, der handler med Rusland oplever 28 pct., at deres økonomiske transaktioner bliver påvirket af sanktionerne, mens godt 9 pct. har medarbejdere i landet.

Og selvom der blandt danske virksomheder er stor opbakning til sanktionerne, er det alligevel med blandede følelser, at de bliver håndteret, fortæller Jenny Braat, adm. direktør for Danske Maritime.

”Det kan lyde nemt at kappe båndene til Rusland, men i praksis er det mere komplekst end som så. Der er mange led i driften af et skib, og der kan være mange led i forhandlernetværk og inden for de forskellige serviceområder. Men virksomhederne bakker op om de politiske krav og er nu i gang med at udmønte sanktionerne og vurdere konsekvenserne. Samtidig må nogle virksomheder dermed sige farvel til dygtige russiske medarbejdere, som ikke har noget som helst at gøre med Putin at gøre, men som nu betaler prisen for Ruslands militære fremfærd – ligesom store dele af den øvrige russiske civilbefolkning. Det er et nødvendigt onde, men det føles ikke nødvendigvis godt i maven, når det skal eksekveres,” siger Jenny Braat i en kommentar til undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at det er de afledte effekter af krigen, der skaber de største problemer i form af stigende energipriser og mangel på råvarer.
Her svarer godt 53 pct. af virksomhederne i undersøgelsen, at de “i høj grad” eller “i nogen grad” er påvirket af stigende omkostninger.

52 pct. af de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen dækker øgede energiomkostninger selv, mens 45 pct. sender regningen helt eller delvist videre til kunden.

I forhold til de stigende priser på råvarer er et stort flertal på 87 pct. dog enige om at sende regningen videre.

Det sønderbombede stålværk i Mariopol hørte til blandt verdens største og stål er blandt de råvarer, der er blevet svære at skaffe, svarer 12,5 pct. af de danske maritime virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, mens 47 pct. svarer, at microchips er blevet svære at skaffe.

Endelig viser undersøgelserne, at den maritime industri efter Ukraine-krigens start er blevet mere bekymrede for cyberangreb. To ud af tre angiver at være mere bekymrede nu, og langt de fleste af disse har derfor valgt at øge cyberberedskabet i deres virksomheder. Af restgruppen angiver knap 17 pct. at ville gøre det i nær fremtid.

Omkring en fjededel af Danske Maritimes medlemmer har deltaget i undersøgelsen, heriblandt hovedparten af de største virksomheder, oplyser Danske Maritime.

Kilde: Danske Maritime


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark