Tysk godkendelse af Femern måske på vej

Tysk godkendelse af Femern måske på vej

Onsdag 9. januar 2019 kl: 09:51


Transportministeriet i Slesvig-Holstein har lige før nytår meddelt, at myndighedsgodkendelsen af Femern Bælt-tunnelen er klar til underskrift. Femern A/S har nu i henhold til tyske regler 14 dage til at gennemgå godkendelsen. I denne proces kan der alene ske mindre, redaktionelle ændringer.

”Myndighedsgodkendelsen fastlægger hvilke krav og vilkår, der skal opfyldes ikke mindst i forhold til miljøet, når Femern A/S skal bygge på tysk side. Vi vil nu analysere godkendelsen grundigt, og så vil vi i løbet af foråret forelægge scenarier for, hvordan vi helt konkret bringer projektet i mål”, siger Claus Dynesen, projektdirektør i Femern A/S.

Delstatens godkendelse er dog kun et skridt på vejen. Blandt andet har flere organisationer anlagt sager mod projektet. Der er også uafklarede spørgsmål om, hvordan de anlægsarbejder på tysk side, der er nødvendige for at klare den forventede øgede trafik skal løses, da den nuværende infrastruktur er helt utilstrækkelig.

Scandlines og rederiets advokater er i gang med at nærstudere den dom, som EU-domstolen afsagde den 13. december om finansieringen af Femerntunnellen. Rederiet ,der sammen med Stena Line, havde anket EU-kommissionens godkendelse af den statsgaranterede finansiering, overvejer en ny sag, som kan ulovliggøre statsgarantierne, som er benyttet på Femern-projektets allerede optagne lån.

Læs mere HER

Slesvig-Holstein godkendelsen er et juridisk dokument på mere end 1.000 sider. Den er baseret på den 14.000 sider lange ansøgning, som Femern A/S og LBV Lübeck i samarbejde med tyske eksperter har udarbejdet. Med godkendelsen følger, at der nu er enighed mellem de tyske myndigheder og Femern A/S om, hvordan tunnelen skal bygges, ifølge Claus Dynesen,

Den tyske myndighedsgodkendelse kan påklages ved Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig. Det har Femern A/S forberedt sig grundigt på. En tysk retssag vil have betydning for, hvornår byggeriet for alvor kan begynde på tysk side.

Hovedparten af Femernbyggeriet vil finde sted på dansk side ved Rødbyhavn, hvor den store fabrik og tilhørende arbejdshavn til fremstilling af de 70.000 tons tunge tunnelelementer skal ligge.

Denne video fra Femern A/S viser hvordan Femern Bælt-tunnelen bliver byggetKilde: Femern A/S og Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark